පොහොර සහනාධාරයෙන් බිලියන ගණන් ගොවීන් නොවන පුද්ගලයන්ට ගිහිල්ල- හිටපු විගණකාධිපති | Satana | Sirasa TV

ප්‍රවීනයන් රැසක් එකට. විශිෂ්ඨ රංගනයක යෙදෙන නවතම ටෙලි නාට්‍ය "අඩෝ " මෙතනින්න රබන්න - Ado http://bit.ly/2ktJyfU තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න​, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න​. Click below to subscribe to more entertaining content http://bit.ly/2lvO7qc KIKI අලුත්දේ නරබන්න කීකී (KIKI) ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. For more exclusive content like this, download KIKI now. PlayStore - http://bit.ly/2lmfp20 AppStore - https://apple.co/2kklH1S Watch more episodes Ado - http://bit.ly/2ktJyfU Neela Pabalu - http://bit.ly/2jWert2 Oba Nisa - http://bit.ly/2lTazcV Sakkaran - http://bit.ly/2kbXfju Minigandela - http://bit.ly/2jVWaMv Thaththa - http://bit.ly/2kmqjES Dankuda Banda - http://bit.ly/2lo0XGD LIKE US අප හා සම්බන්ධ වෙන්න​ Facebook, Twitter, Instagram හරහා එක්වන්න​. Facebook: https://www.facebook.com/Sirasatvlk Twitter: https://twitter.com/sirasatvlk Instagram: https://www.instagram.com/Sirasatv.lk OUR CHANNELS TV1 - http://bit.ly/2kmx6ym YFM - http://bit.ly/2kmN4Zb Shakthi TV - http://bit.ly/2lGuZFM Yes Fm - http://bit.ly/2kn70uX LegendsFM - http://bit.ly/2lmv8y6 SirasaFM - http://bit.ly/2jXF4xM News1st - http://bit.ly/2lmbmTc MEntertainments - http://bit.ly/2kmOS4p (C) 2019 MTV Channel (Pvt) Ltd. http://www.capitalmaharaja.com/ _ #SirasaTV #Neelapabalu #obanisa #Sinhaladrama #Satana #Ado

Loading...

Related Videos